Instrumente Structurale
Bucuresti, 11 Ianuarie 2014

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei Inter Communication Group SRL prin dezvoltarea unei solutii de transpunere in mediul online a activitatii proprii, care sa cuprinda si un sistem comert electronic.

Obiective specifice:

  • Realizarea unei solutii online pentru promovarea firmei, prin dezvoltarea si implementarea unui magazin online;
  • Realizarea unei platforme pentru comert electronic (vanzare si plata online etc.);
  • O mai bună utilizare a tehnologiilor informationale si de comunicatii;
  • Instruirea a 10 persoane privind specificatiile si functionalitatile de baza ale sistemelor privind platforma comerciala si magazinul online;
  • Angajarea a cel putin doua noi persoane in cadrul firmei.
  • Cresterea cifrei de afaceri a societatii cu cel putin 10% in termen de 12 luni dupa implementarea proiectului

Consideram ca obiectivul general al proiectului este in deplina concordanta cu obiectivul general al POS CCE - ”Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene”, deoarece implementarea unei solutii de promovare online a firmei, inclusiv a unui sistem pentru comertul electronic, asigura imbunatatirea proceselor din firma, ceea ce va duce la cresterea competitivitatii firmei.

Componenta software devine o resursa indispensabila in activitatea unei firme, de buna functionare si de complexitatea acestei componente, depind toate celelalte elemente implicate in procesele productive din cadrul firmei.

Scopul proiectului este cresterea competitivitatii firmei Inter Communications Group, prin asigurarea unei mai bune corelari cu nevoile locale, intra- si inter-regionale, a integrarii competitive in piata europeana si a cerintelor si standardelor Uniunii Europene.

Obiectivul specific al Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Interventie 3 ” Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor”, este atins prin obiectivele specifice cumulate ale proiectului.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro